contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Puigdàlber
 Data i hora oficials: 01:11 | 25/10/2020
Protecció de dades de caràcter personal

 

En diverses pàgines del web institucional de l’Ajuntament de Puigdàlber es sol·licita als usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etcètera, per tal de dur a terme la gestió o servei que han sol·licitat, i amb el compliment de les condicions de seguretat i confidencialitat que exigeix la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s’integren en els corresponents fitxers de l’Ajuntament , d’acord amb la legislació o la normativa vigent en cada cas.

L’Ajuntament garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, i també la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixin la seguretat d’aquestes dades.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, la persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal.

Respecte l’exercici d’aquests drets:

·         Dret d’accés: Saber quines dades de la persona interessada té l’Ajuntament

·         Dret de rectificació: Rectificar unes dades errònies de la persona interessada

·         Dret de cancel·lació: Eliminar unes dades de la persona interessada

·         Dret d’oposició: Demanar que es deixin de tractar unes dades de la persona interessada

Indicacions per a l’exercici d’aquests drets:

Es requereix omplir un model general de sol·licitud o instància i lliurar-lo presencialment a l'oficina d’atenció ciutadahttp://puigdalber.factoria.cc/directori/index/categoria/192na
Actualització d'aquest contigut: 12:44:30 18-09-2018 enviarEnviar     imprimirimprimir


Ajuntament de Puigdàlber
Pl. de la Vila, 1 | 08797 Puigdàlber
Tel. 938 989 077 - Fax 938 989 095 |  contactar
Amb col·laboració de: