contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Puigdàlber
 Data i hora oficials: 16:13 | 19/12/2018Anuncis
01 de Gener del 1970
AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL POUM
Per acord del Ple de la Corporació adoptat en la seva sessió de data 15 de setembre, s'ha ampliat en un mes el termini d...
01 de Gener del 1970
PUBLICACIÓ DADES 2on TRIMESTRE 2014. INFORME TRESORERIA. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
D’acord amb la DA 1a de la LO 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, les Administracions...
01 de Gener del 1970
APROVACIO INICIAL INVENTARI DE BENS I DRETS DE L'AJUNTAMENT
El Ple de la Corporació celebrat el passat 15 de setembre va aprovar inicialment l'Inventari general de béns i drets de ...
01 de Gener del 1970
APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA DE PUIGDÀLBER
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat 15 de setembre, el Mapa de capacitat acústica de P...
01 de Gener del 1970
APROVACIÓ INICIAL DEL CATÀLEG DE CAMINS MUNICIPALS DE PUIGDÀLBER
Aprovat inicialment pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el passat 15 de setembre, el Catàleg de Camins municipals de...