contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Puigdàlber
 Data i hora oficials: 15:41 | 27/02/2020Anuncis
01 de Gener del 1970
EDICTE DEPARTAMENT TERRITORI I SOSTENIBILITAT.
Edicte de 18 de juny de 2014 pel qual s'assenyala data per a la redacció de les actes prèvies a l'ocupació de les finq...
01 de Gener del 1970
EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL COMPTE GENERAL 2013
En sessió celebrada per la Comissió Especial de Comptes el passat 21 de juliol de 2014, s'ha acordat la proposta de dictamen corr...
01 de Gener del 1970
AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA DEL POUM
Per acord del Ple de la Corporació adoptat en la seva sessió de data 15 de setembre, s'ha ampliat en un mes el termini d...
01 de Gener del 1970
PUBLICACIÓ DADES 2on TRIMESTRE 2014. INFORME TRESORERIA. PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT
D’acord amb la DA 1a de la LO 9/2013, de 20 de desembre, de control del deute comercial al sector públic, les Administracions...
01 de Gener del 1970
APROVACIO INICIAL INVENTARI DE BENS I DRETS DE L'AJUNTAMENT
El Ple de la Corporació celebrat el passat 15 de setembre va aprovar inicialment l'Inventari general de béns i drets de ...