contactar   |   ES  |   EN  |   FR  |   DE  |    Mida del text     |    Sense estils    |     Versió mòbils  |   

Ajuntament
de Puigdàlber
 Data i hora oficials: 20:08 | 23/09/2020Anuncis
01 de Gener del 1970
ANUNCI LICITACIO GESTIO INDIRECTA LLAR INFANTS
S'ha publicat l'Anunci d'aprovació dels Plecs de Clàusules que han de regir la contractació de la gestió de...
01 de Gener del 1970
APROVACIO DEFINITIVA ORDENANÇA NETEJA PARCEL·LES
S'ha aprovat definitivament l'ordenança que han de regular la neteja i manteniment en condicions de seguretat i salubritat de les pa...
01 de Gener del 1970
APROVACIO DEFINITIVA ORDENANÇA VIDEOVIGILANCIA CENTRE CIVIC
S'ha aprovat definitivament l'ordenança de creació del fitxer de videovigilància del Centre Cívic. ...
28 de Febrer del 2014
APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PLANTILLA AJUNTAMENT
El Ple de l'Ajuntament celebrat el passat dia 17 de febrer, va aprovar la modificació de la seva plantilla de personal, obrint-se un ter...
01 de Gener del 1970
APROVACIO INICIAL ORDENANCES FISCALS 2014
Aprovades inicialment les ordenances fiscals que han de regir per l'any 2014, es sotmet a informació publica per un termini de 30 dies h...